کلیدواژه‌ها = اوره
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر گیاه مرزه در شمال خوزستان

دوره 10، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 23-33

عذرا یزدی؛ شیما علایی؛ حسن رحمانی


2. تاثیر تیمارهای مختلف کودی بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه روناس در شرایط شور

دوره 10، شماره 32، بهار 1397، صفحه 189-198

محمد جواد روستا؛ حسین زینلی؛ مصطفی میراب زاده اردکانی


4. اثر طول دوره‌ی تداخل علف‌های هرز با چغندر قند در مقادیر مختلف مصرف نیتروژن

دوره 6، شماره 19، زمستان 1393، صفحه 45-57

محمد رضا بندگی؛ محمد آرمین