کلیدواژه‌ها = پروتئین
تعداد مقالات: 9
1. بررسی عملکرد و کیفیت علوفه اکوتیپ‌های مختلف یونجه (Medicago sativa) در شرایط دیم استان آذربایجان شرقی

دوره 10، شماره 32، بهار 1397، صفحه 94-107

فرید نورمند مؤید؛ علی اشرف جعفری؛ احمد رزبان حقیقی؛ فرناز سیدی صاحباری


3. بررسی تغییرات درصد پروتئین و اسید آمینه‌های لایسین و متیونین در ارقام و ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی

دوره 9، شماره 29، تابستان 1396، صفحه 103-112

مهدی عقیقی شاهوردی؛ سعیده ملکی فراهانی؛ بهنام ممیوند


4. اثر فاصله ردیف کاشت بر کمیت و کیفیت عملکرد برخی ارقام رشد محدود و نامحدود لوبیا (Phaseolus vulgaris) در شرایط اقلیمی گیلان

دوره 9، شماره 29، تابستان 1396، صفحه 136-145

نوید کاظمی طاسکوه؛ معرفت مصطفوی راد؛ محمد حسین انصاری


5. تاثیر مقادیر مختلف کود نینروژن بر کارایی مصرف کود، عملکرد و کیفیت علوفه سورگوم در چین های مختلف

دوره 8، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 162-173

توحید محمدی؛ رئوف سید شریفی؛ رضا سید شریفی


6. تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت شیرین در منطقه یاسوج

دوره 8، شماره 24، بهار 1395، صفحه 123-134

عیسی افشار؛ محمود افشار؛ عیسی مقصودی؛ محمدجواد فریدونی


8. ارزیابی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های‌ سویا (Glycine max L.) در منطقه پارس‌آباد مغان

دوره 7، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 237-250

مهدی عقیقی شاهوردی؛ فریده عباسی شاهمرسی؛ بهنام ممیوند


9. تأثیر رقم، تاریخ کشت و هیومیک اسید بر پروتیین و روغن دانه و مقدار کلروفیل در گیاه دارویی کرچک Ricinus communis L.))

دوره 6، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 80-90

رضا مرادی؛ حسین افشاری؛ جعفر مسعود سینکی؛ مسعود زاده باقری