کلیدواژه‌ها = خشکی
تعداد مقالات: 5
2. اثر روش های متفاوت آبیاری و پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد و بهره وری آب ذرت (Zea mays L.)

دوره 8، شماره 24، بهار 1395، صفحه 35-48

فیاض آقایاری؛ فاطمه خلیلی؛ محمد رضا اردکانی


3. اثر کود‌های زیستی بر شاخص‌های رشد و اسانس بادرشبو (Dracooephalum moldivica L.) تحت تنش خشکی

دوره 7، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 185-194

حسین گرگینی شبانکاره؛ محمد رضا اصغری پور؛ براتعلی فاخری


5. اثر محلول پاشی آسکوربیک اسید و متانول بر تجمع ماده خشک و عملکرد سویا رقم(DPX) تحت شرایط کم آبی

دوره 6، شماره 17، تابستان 1393، صفحه 13-27

ناهید قنبری تیلمی؛ حسین عباسپور؛ مهدی فیروز آبادی