کلیدواژه‌ها = عملکرد دانه
تعداد مقالات: 52
3. ارزیابی رقم‌ها و لاین‌های گندم برای تحمل به خشکی آخر فصل با استفاده از شاخص‌های تحمل و حساسیت به خشکی

دوره 10، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 55-67

فضل اله حسنی؛ سعداله هوشمند؛ فریبا رفیعی؛ علی نیازی


6. تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برخی از ارقام جدید ذرت (.Zea mays L) در کرمانشاه

دوره 10، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 212-22

منصور احمدی؛ فرزاد مندنی؛ محمود خرمی وفا؛ غلامرضا محمدی؛ علی شیرخانی


8. پاسخ های اگروفیزیولوژیک گیاه زراعی جو به کاربرد برخی هورمون های رشد گیاهی تحت شرایط دیم

دوره 10، شماره 32، بهار 1397، صفحه 108-116

صبریه نجف نیا؛ علی حاتمی؛ محمد جواد زارع


10. تأثیر کودهای مختلف بر ویژگی‌های اگروفیزیولوژیکی و تراکم علف هرز ذرت

دوره 10، شماره 32، بهار 1397، صفحه 198-214

احسان اله زیرعلی؛ رحیم ناصری؛ امیر میرزایی؛ امین فتحی؛ فرشته دارابی


11. تاثیرکم آبی با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی در لوبیا Phaseolus vulgaris L) )

دوره 9، شماره 31، زمستان 1396، صفحه 15-22

علی راحمی کاریزکی؛ سیده حکیمه داودی؛ علی نخ‎زری مقدم؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری


16. مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط کم آبی و کاربرد پیش تیمار بذر با تنظیم کننده‌های رشد

دوره 9، شماره 29، تابستان 1396، صفحه 53-64

منا محتشمی؛ احمد نادری؛ علی اکبر قنبری؛ مجتبی علوی فاضل؛ شهرام لک


18. تأثیر مقدار بذر مصرفی و سطوح نیتروژن بر ویژگی‌های زراعی و کارایی مصرف نیتروژن، رقم امید بخش(MB-82-12) جو (Hordeum vulgar L.)

دوره 9، شماره 28، بهار 1396، صفحه 101-109

عمران ستاری آرانی؛ محمد میرزاخانی؛ سید امیر فرید هاشمی


19. مطالعه ویژگی‌های فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های گندم نان در پاسخ به تنش خشکی پس از گرده-افشانی و محلول‌پاشی روی

دوره 8، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 1-19

داود افیونی؛ غلامعباس اکبری؛ ایرج اله دادی؛ گودرز نجفیان؛ لیلی صفایی


20. تأثیر تنش کم آبی و مصرف کود بیولوژیک حل کننده فسفات بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)

دوره 8، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 32-43

سید میثم نصیری؛ آرش روزبهانی؛ مهدی ضیایی نسب


21. واکنش بزرک (Linum usitatissimumL.) به کودهای زیستی، شیمیایی نیتروژنی و فسفری در شرایط تنش خشکی

دوره 8، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 72-89

سیده انیس صادقیان دهکردی؛ علی تدین


22. مطالعه ویژگی های مرفولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد کمی و کیفی توده های بومی و اصلاح‌شده برنج (.Oryza sativa L)

دوره 8، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 216-225

نوراله خیری؛ حسام حسین نژاد؛ امیر عباس موسوی؛ پرویز یداللهی


24. تأثیر کود های سبز و بیولوژیک بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد بذر و اسانس گیاه بادرشبو

دوره 8، شماره 26، پاییز 1395، صفحه 107-120

محمود پوریوسف میاندوآب؛ امینه همایونی


25. تأثیر ورمی کمپوست و بیو سوپر جاذب بر عملکرد دانه و خصوصیات ریشه ارقام نخود ( Cicer arietinum L.) دیم

دوره 8، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 43-52

حامد خسروی؛ ماشااله دانشور؛ سیده زهرا حسینی؛ یونس میر