کلیدواژه‌ها = وزن خشک
تعداد مقالات: 9
3. بررسی اثر علف کش های باریک برگ کش و دو منظوره توام با تیمار سیلیس بر کنترل علف هرز یولاف وحشی در گندم

دوره 7، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 144-155

نرگس سادات زسولی فرد؛ حمید رضا میری؛ علیرضا باقری


4. بررسی سازگاری اکوتیپ‌های کاسنی (Cichorium intybus L.) تحت تأثیر تنش آبی در منطقه باجگاه شیراز

دوره 7، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 166-175

محمدجواد عباسی؛ مریم جهانی دوقزلو؛ هادی پیرسته انوشه؛ سیدعبدالرضا کاظمینی؛ مسعود تقوایی


5. ارزیابی کارایی علف کش های انتخابی گندم و زمان کاربرد آنها بر کنترل علف هرز یولاف وحشی

دوره 6، شماره 17، تابستان 1393، صفحه 52-63

خسرو طاهری؛ حمید رضا ابراهیمی؛ عبدالرضا جعفری


6. بررسی توان رقابتی ارقام مختلف لوبیا و علف هرز تاج خروس خودرو تحت تأثیر کود نیتروژن

دوره 5، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 49-62

رفعت السادات میر هاشمی اقدم؛ محمد سعید تدین؛ مسعود زاده باقری


7. اثر نیتروژن و تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن

دوره 5، شماره 12، بهار 1392، صفحه 85-94

فتانه ایزدی؛ علیرضا باقری؛ حمیدرضا میری


8. بررسی اثر سولفات روی بر رشد و نمو ارقام گندم شمال فارس

دوره 4، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 47-60

سید حسین میرطالبی؛ محمد رضا خواجه‌پور؛ سید ماشاالله حسینی؛ علی سلیمانی