کلیدواژه‌ها = صفات مورفولوژیک
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک در کاهش اثرات تنش شوری بر صفات رشدی گیاه مریم گلی (Salvia limbata L.)

دوره 5، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 63-73

رضوان غلامی؛ بهاره کاشفی؛ سکینه سعیدی سار


2. تأثیر خشکی بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.)

دوره 4، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 14-25

محبوبه محمدی البرزی؛ فضل الله صفی خانی؛ جعفر مسعود سینکی؛ بهلول عباس‌زاده