کلیدواژه‌ها = نانوکود
تأثیر نانوکودهای گوناگون و تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه‌ای در منطقه سیستان

دوره 12، شماره 41، تیر 1399، صفحه 230-242

الهام کاظمی؛ حمیدرضا گنجعلی؛ احمد مهربان؛ احمد قاسمی


اثر غلظت و زمان کاربرد نانو اکسید آهن بر کیفیت و عملکرد غده سیب زمینی

دوره 9، شماره 28، خرداد 1396، صفحه 145-155

علی برقی؛ عبدالقیوم قلیپوری؛ احمد توبه؛ سدابه جهانبخش؛ شهزاد جماعتی ثمرین


بررسی اثر محلول‌پاشی نانو اکسید آهن بر جذب عناصر غذایی در غده سیب-زمینی

دوره 6، شماره 16، اردیبهشت 1393، صفحه 1-12

علی برقی؛ عبدالقیوم قلیپوری؛ احمد توبه؛ سودابه جهانبخش؛ شهرزاد جماعتی