کلیدواژه‌ها = تغذیه
تعداد مقالات: 5
2. اثر غلظت کلسیم محلول‌ غذایی بر رشد و عمر پس از برداشت سوسن رقم سبدازول درکشت هیدروپونیک

دوره 7، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 176-188

ریحانه رنجبر شیخانی؛ علی محمدی ترکاشوند؛ علی محبوب خمامی


3. تأثیر کاربرد عناصر ریز مغذی و هورمون اکسین بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم دوروم

دوره 6، شماره 16، بهار 1393، صفحه 13-26

بابک مقصودی؛ برمک جعفری حقیقی؛ عبدالرضا جعفری


4. اثرات تغذیه بهینه پتاسیم و مدیریت های مختلف آبیاری بر کاهش مصرف آب ذرت

دوره 5، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 45-58

عبدالله ولی فر؛ غلامرضا معافپوریان؛ محمد سعید تدین؛ غلامرضا اشرف منصوری


5. اثر کود بیولوژیک حاوی میکوریزا آربوسکولار بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف برنج

دوره 4، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 1-13

محمدرضا اردکانی؛ فرهاد رجالی؛ شیما حیدری