کلیدواژه‌ها = تنش شوری
تعداد مقالات: 8
1. مروری بر تحقیقات گیاهان شورزی در ایران: تبیین چالش ها و ارائه راهکارها

دوره 10، شماره 32، بهار 1397، صفحه 117-129

غلامحسن رنجبر؛ هادی پیرسته انوشه؛ محمدحسین بناکار؛ حمیدرضا میری


2. تأثیر پیش‌تیمار آبی (هیدروپرایمینگ) بر جوانه‌زنی، ویژگی‌های رویشی و عملکرد رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) در شرایط تنش شوری

دوره 8، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 125-137

خدیجه عباس زاده؛ مهدی شیخ پور؛ فرزین عبدالهی؛ غلامرضا شریفی سیرچی


4. اثر شوری آب و کودهای آلی و شیمیایی روی خصوصیات ریخت‌شناسی و زراعی گاوزبان اروپایی

دوره 7، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 189-204

پرویز یداللهی؛ محمد رضا اصغری پور


5. شناسایی بوته های بردبار به نمک (NaCl) منداب (Eruca sativa MILL.) طی رشد

دوره 7، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 205-220

عذرا عطائی عظیمی؛ معصومه واشانی؛ بابک دلنواز هاشملویان


6. تاثیر شوری بر جوانه زنی، عملکرد و اجزای عملکرد جو بدون پوشینه

دوره 6، شماره 16، بهار 1393، صفحه 65-78

مجید نیکخواه؛ حسین شمسی؛ غلامحسین رنجبر


7. اثر سطوح مختلف شوری بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک چند رقم سویا

دوره 5، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 17-33

رضا افشین مهر؛ امید علیزاده؛ برمک جعفری حقیقی؛ مهدی زارع