کلیدواژه‌ها = تاریخ کشت
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر تنش خشکی بر درصد پروتئین، روغن و ترکیب اسیدهای چرب دانه سویا

دوره 8، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 44-55

مریم دیوسالار؛ زین العابدین طهماسبی سروستانی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ آیدین حمیدی


2. تأثیر تنش خشکی انتهای فصل بر مصرف آب، رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.)

دوره 7، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 17-27

علیرضا نه بندانی؛ افشین سلطانی؛ پریسا درویشی راد


3. تأثیر رقم، تاریخ کشت و هیومیک اسید بر پروتیین و روغن دانه و مقدار کلروفیل در گیاه دارویی کرچک Ricinus communis L.))

دوره 6، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 80-90

رضا مرادی؛ حسین افشاری؛ جعفر مسعود سینکی؛ مسعود زاده باقری


4. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد گل و برخی صفات مورفولوژیک گیاه دارویی بابونه آلمانی (L. Matricaria chamomilla)

دوره 6، شماره 16، بهار 1393، صفحه 79-87

صفورا فرهنگ مهر؛ شیوا اکبری؛ شهرام رضوان بیدختی