کلیدواژه‌ها = تراکم بوته
تعداد مقالات: 5
1. اثر فاصله ردیف کاشت بر کمیت و کیفیت عملکرد برخی ارقام رشد محدود و نامحدود لوبیا (Phaseolus vulgaris) در شرایط اقلیمی گیلان

دوره 9، شماره 29، تابستان 1396، صفحه 136-145

نوید کاظمی طاسکوه؛ معرفت مصطفوی راد؛ محمد حسین انصاری


3. تأثیر مقادیر مختلف کلرمکوات کلرید و تراکم بوته در کنترل خوابیدگی گندم

دوره 6، شماره 19، زمستان 1393، صفحه 30-44

محمد صادقی؛ حمیدرضا میری


4. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد گل و برخی صفات مورفولوژیک گیاه دارویی بابونه آلمانی (L. Matricaria chamomilla)

دوره 6، شماره 16، بهار 1393، صفحه 79-87

صفورا فرهنگ مهر؛ شیوا اکبری؛ شهرام رضوان بیدختی


5. تأثیر آرایش کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند در مناطق سردسیر استان فارس

دوره 5، شماره 13، تابستان 1392، صفحه 15-26

غلامرضا اشرف منصوری؛ مستانه شریفی