کلیدواژه‌ها = درصد پروتئین
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی شاخص‌های کمی و کیفی علوفه ارقام یونجه در چین‌های مختلف در منطقه یزد

دوره 9، شماره 29، تابستان 1396، صفحه 146-155

سید علی طباطبایی؛ احسان شاکری؛ مژگان علی نیا


2. تأثیر مقدار بذر مصرفی و سطوح نیتروژن بر ویژگی‌های زراعی و کارایی مصرف نیتروژن، رقم امید بخش(MB-82-12) جو (Hordeum vulgar L.)

دوره 9، شماره 28، بهار 1396، صفحه 101-109

عمران ستاری آرانی؛ محمد میرزاخانی؛ سید امیر فرید هاشمی


3. تأثیر تنش کم آبی و مصرف کود بیولوژیک حل کننده فسفات بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)

دوره 8، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 32-43

سید میثم نصیری؛ آرش روزبهانی؛ مهدی ضیایی نسب


5. اثر کود زیستی و عناصر ریز مغذی بر صفات کیفی و عملکرد نخود در شرایط تنش خشکی

دوره 7، شماره 20، بهار 1394، صفحه 15-25

نیما بهداروندی شیخی؛ آرش روزبهانی


6. اثر سویه های متفاوت باکتری سودوموناس فلورسنت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه روغنی گلرنگ

دوره 5، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 1-16

علیرضا رحیمی؛ مجید جامی الاحمدی؛ کاظم خاوازی؛ محمد حسن سیاری؛ رستم یزدانی بیوکی