کلیدواژه‌ها = کود بیولوژیک
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر منابع کودی مختلف بر رشد و عملکرد علوفه‌ی یونجه

دوره 9، شماره 29، تابستان 1396، صفحه 156-164

محمدرضا نادری


2. تاثیر کود نیتروکسین و کم آبیاری روی عملکرد علوفه و برخی صفات فیزیولوژیک رقم ارزن علوفه ای

دوره 7، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 58-70

محمد دربانی؛ جعفر مسعود سینکی؛ علیرضا دشتبان


4. اثر کود بیولوژیک حاوی میکوریزا آربوسکولار بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف برنج

دوره 4، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 1-13

محمدرضا اردکانی؛ فرهاد رجالی؛ شیما حیدری