کلیدواژه‌ها = گلرنگ
تعداد مقالات: 4
1. مدلسازی رشد و عملکرد گلرنگ در اصفهان

دوره 10، شماره 32، بهار 1397، صفحه 161-176

امیر دادرسی؛ بنیامین ترابی؛ سهیلا قاسمی مهام


2. تأثیر تغذیه تلفیقی کودهای شیمیایی و دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره

دوره 8، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 127-138

مرجان قنبری؛ محمد میرزاخانی؛ سیدامیرفرید هاشمی


3. ارزیابی عملکرد کمی و کیفی ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) بهاره تحت تاثیر زمان های مختلف کاشت

دوره 7، شماره 20، بهار 1394، صفحه 59-67

محمد مهدی رحیمی؛ قربان نورمحمدی