کلیدواژه‌ها = آفتابگردان
تعداد مقالات: 6
2. بررسی واکنش برخی ژنوتیپ‌های آفتابگردان به تنش خشکی با استفاده از شاخص-های تحمل به تنش

دوره 5، شماره 12، بهار 1392، صفحه 12-23

تقی عوض آبادیان؛ جعفر مسعود سینکی؛ نصرت الله حسینی؛ علیرضا دشتبان؛ مهرناز زارعی


5. بررسی تاثیر علف‌های هرز C3 و C4 و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و ماده خشک آفتابگردان

دوره 4، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 14-24

مجتبی نصیری نژاد؛ علیرضا باقری؛ عبدالرضا جعفری


6. بررسی اثرات آللوپاتی اندام های مختلف آفتابگردان بر روی جوانه زنی بذور ریز و درشت گندم

دوره 3، شماره 8، بهار 1390، صفحه 54-64

محمد آرمین؛ سعید دولت آبادی؛ هادی استیری