کلیدواژه‌ها = محلول پاشی
تعداد مقالات: 7
2. تاثیرکلبورن وکلریدکلسیم بر صفات کمی و کیفی میوه ارقام سیب فوجی، رد و گلدن دلیشز بر پایهMM106

دوره 8، شماره 26، پاییز 1395، صفحه 184-194

سید مجتبی موسوی واسعی؛ بهروز عرب لو؛ اکبر قربانی؛ مظاهر حسین زاده؛ مسعود شاهمرادی


3. تأثیر کود زیستی نیتراژین و نانو کود روی بر عملکرد واجزای عملکرد ذرت(Zea Mayes L.)

دوره 8، شماره 26، پاییز 1395، صفحه 78-87

آرش روزبهانی؛ مهسا زرندی


4. بررسی کاربرد زئولیت و منگنز بر عملکرد، میزان روغن و گلوکوزینولات دانه ارقام کلزا در رژیم های مختلف آبیاری

دوره 7، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 28-44

حسین باقری؛ فرهاد فرح وش؛ مرتضی سام دلیری؛ مهرداد یارنیا؛ امیر حسین شیرانی راد


5. اثرنانوکلات آهن براجزای عملکرد، میزان آهن ودرصد روغن دانه کنجد رقم داراب-14

دوره 6، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 69-79

محمود بقری؛ حسین شمسی محمود آبادی؛ ابوالفضل مروتی