کلیدواژه‌ها = اجزای عملکرد
تعداد مقالات: 13
1. ارزیابی اثر کاربرد سلنیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن کلزا در شرایط کشت نرمال و تاخیری

دوره 10، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 121-131

عبدالرضا داودی؛ بهرام میرشکاری؛ امیرحسین شیرانی راد؛ فرهاد فرح وش؛ ورهرام رشیدی


2. تاثیر تیمارهای مختلف کودی بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه روناس در شرایط شور

دوره 10، شماره 32، بهار 1397، صفحه 189-198

محمد جواد روستا؛ حسین زینلی؛ مصطفی میراب زاده اردکانی


3. تأثیر زمان محلول‌پاشی و نوع کود مایع بر عملکرد کمی و کیفی راتون برنج (رقم طارم)

دوره 8، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 161-169

مسعود جوکار؛ مرتضی نصیری؛ نوراله خیری؛ معصومه حبیبی


4. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزای پاییزه ( Brassica napus L.)

دوره 8، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 182-192

عبدالله بحرانی؛ مهتا حق جو


5. اثر محلول‌پاشی کود نانو کلات آهن بر عملکرد و صفات رشدی ارقام نخود دیم.

دوره 8، شماره 24، بهار 1395، صفحه 183-195

یونس میر؛ ماشااله دانشور؛ فرهاد نظریان؛ حامد خسروی


6. بررسی کاربرد زئولیت و منگنز بر عملکرد، میزان روغن و گلوکوزینولات دانه ارقام کلزا در رژیم های مختلف آبیاری

دوره 7، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 28-44

حسین باقری؛ فرهاد فرح وش؛ مرتضی سام دلیری؛ مهرداد یارنیا؛ امیر حسین شیرانی راد


7. مدیریت مصرف کود ورمی کمپوست و نانو کود آهن در بهبود عملکرد ذرت دانه ای

دوره 7، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 123-131

آرش روزبهانی؛ الهام محم خانی


8. ارزیابی واکنش ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) به تنش قطع آبیاری در مراحل متفاوت رشد

دوره 7، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 89-102

عباس فلاح؛ فریده نوری؛ سیروس منصوری فر


10. کنترل مکانیکی علف های هرز ذرت با تاکید بر کاهش دوز مصرفی علف کش

دوره 7، شماره 20، بهار 1394، صفحه 128-139

آرش روزبهانی


11. اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata .L)

دوره 4، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 61-74

ملیحه رضایی؛ فرود بذرافشان؛ کوروش اردوخانی


12. اثر تراکم کاشت و سایکوسل (ccc) بر رشد و عملکرد دانه گندم رقم (کراس آزادی)

دوره 3، شماره 8، بهار 1390، صفحه 1-15

علی اصغر میرزایی عبدالیوسفی؛ برمک جعفری حقیقی؛ یحیی امام


13. مدیریت تلفیقی علف های هرز کلزا با استفاده از مدیریت کود و تراکم

دوره 3، شماره 8، بهار 1390، صفحه 42-53

زهره بذرافکن؛ حمید رضا میری؛ حمید رضا خادم حمزه