کلیدواژه‌ها = کیفیت علوفه
تعداد مقالات: 3
1. بررسی کیفیت علوفه ی گونه Gymnocarpus decander در مراحل مختلف فنولوژیک در استان هرمزگان (مطالعه موردی: مراتع شهرستان رودان)

دوره 10، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 246-254

محمد امین ناصری بازیاری؛ محمد پیچند؛ کیان نجفی تیره شبانکاره


2. تاثیر مراحل فنولوژیک بر کیفیت علوفه چند گونه مرتعی در منطقه جلگه‌ای ساری

دوره 9، شماره 28، بهار 1396، صفحه 213-224

محمدرضا طاطیان؛ رضا تمرتاش؛ حسین آقاجان تبار عالی؛ سیدجابر نبوی


3. بررسی تغییرات کیفیت علوفه گونه Prangos ferulacea در مراحل مختلف فنولوژی در دو رویشگاه سپیدان و کازرون(در استان فارس)

دوره 4، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 87-96

محسن فریدونی؛ بهرام امیری؛ حسین قره‌داغی؛ عالیه کشاورز