کلیدواژه‌ها = کلزا
تعداد مقالات: 8
1. تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر برخی ویژگیهای بیوشیمیایی و زراعی لاین های کلزا (Brassica napus L)

دوره 8، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 20-31

همایون چگنی؛ مرتضی گلدانی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ محمد کافی


2. تاثیر کم آبیاری و کاربرد روی بر میزان روغن، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزا

دوره 8، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 19-30

راضیه آهنگرها؛ بابک دلخوش؛ امیر حسین شیرانی راد؛ قربان نورمحمدی


3. بررسی کاربرد زئولیت و منگنز بر عملکرد، میزان روغن و گلوکوزینولات دانه ارقام کلزا در رژیم های مختلف آبیاری

دوره 7، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 28-44

حسین باقری؛ فرهاد فرح وش؛ مرتضی سام دلیری؛ مهرداد یارنیا؛ امیر حسین شیرانی راد


4. تاثیر نانونقره بر شاخص‌های رشد رویشی و فیزیولوژیکی گیاهچه‌های کلزا (Brassica napus L.) در شرایط کشت درون شیشه

دوره 7، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 221-236

رویا رضوی زاده؛ زهرا طباطبایی پزوه؛ فاطمه رستمی


5. تعیین شاخص‌های انرژی در تولید گندم و کلزا در کشت و صنعت دشت نمدان اقلید

دوره 4، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 26-36

کمیل ملائی؛ صادق افضلی نیا


6. اثر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم کلزا

دوره 3، شماره 9، تابستان 1390، صفحه 77-90

طاهره تجلی؛ علیرضا باقری؛ ماشاالله حسینی


7. عملکرد‮ ‬راندمان‮ ‬مصرف‮ ‬آب‮ ‬در‮ ‬کلزا‮ ‬در‮ ‬شرایط‮ ‬آبیاری ‮ PRD

دوره 3، شماره 8، بهار 1390، صفحه 16-28

فاطمه جعفری؛ حمید رضا میری؛ برمک جعفری حقیقی


8. مدیریت تلفیقی علف های هرز کلزا با استفاده از مدیریت کود و تراکم

دوره 3، شماره 8، بهار 1390، صفحه 42-53

زهره بذرافکن؛ حمید رضا میری؛ حمید رضا خادم حمزه