کلیدواژه‌ها = شاخص برداشت
تعداد مقالات: 15
1. تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برخی از ارقام جدید ذرت (.Zea mays L) در کرمانشاه

دوره 10، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 212-22

منصور احمدی؛ فرزاد مندنی؛ محمود خرمی وفا؛ غلامرضا محمدی؛ علی شیرخانی


3. تاثیر میکوریزا و محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم تحت شرایط تنش کم آبی

دوره 9، شماره 31، زمستان 1396، صفحه 53-66

منوچهر سیاح فر؛ بهرام میرشکاری؛ مهرداد یارنیا؛ فرهاد فرح وش؛ محسن اسماعیل زاده مقدم


6. تأثیر مقدار بذر مصرفی و سطوح نیتروژن بر ویژگی‌های زراعی و کارایی مصرف نیتروژن، رقم امید بخش(MB-82-12) جو (Hordeum vulgar L.)

دوره 9، شماره 28، بهار 1396، صفحه 101-109

عمران ستاری آرانی؛ محمد میرزاخانی؛ سید امیر فرید هاشمی


8. تأثیر شیوه‌های کشت بر ویژگی‌های زراعی و عملکرد روغن ارقام گلرنگ بهاره

دوره 8، شماره 26، پاییز 1395، صفحه 49-57

محمد میرزاخانی؛ کبری گازرانی فراهانی؛ کریم نوزاد نمین


10. تاثیر تلفیق کود آلی و معدنی بر مؤلفه‌های تولیدی و شاخص برداشت لوبیا چشم بلبلی Vigna unguiculata L.))

دوره 8، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 152-160

افشین موسوی؛ علیرضا شکوه فر


11. بررسی اثر آرایش و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه دو ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicumL.)

دوره 8، شماره 24، بهار 1395، صفحه 196-208

حسن قاسمیان؛ امیرحسین شیرانی راد؛ سمانه متقی؛ امید لطفی فر


12. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.) در استان فارس

دوره 7، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 11-19

مهتا حق جو؛ عبدالله بحرانی


13. اثر سطوح مختلف تنش آبی، نیتروژن و تراکم بذر بر عملکرد دانه گیاه ماریتیغال (Silybum marianum)

دوره 7، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 34-47

سید مرتضی ابطحی؛ حسین زینلی


14. تأثیر محلول‌پاشی روی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا

دوره 6، شماره 19، زمستان 1393، صفحه 18-29

مهراج سروش؛ مجید عاشوری؛ ابراهیم امیری


15. اثر تراکم کاشت و سایکوسل (ccc) بر رشد و عملکرد دانه گندم رقم (کراس آزادی)

دوره 3، شماره 8، بهار 1390، صفحه 1-15

علی اصغر میرزایی عبدالیوسفی؛ برمک جعفری حقیقی؛ یحیی امام