کلیدواژه‌ها = محلول‌پاشی
تعداد مقالات: 7
3. اثر غلظت و زمان کاربرد نانو اکسید آهن بر کیفیت و عملکرد غده سیب زمینی

دوره 9، شماره 28، بهار 1396، صفحه 145-155

علی برقی؛ عبدالقیوم قلیپوری؛ احمد توبه؛ سدابه جهانبخش؛ شهزاد جماعتی ثمرین


4. بررسی تاثیر مقادیر مختلف اسیدهیومیک و تاریخ‌ کاشت بر روی برخی صفات ماش(Vigna raddia L. )

دوره 8، شماره 26، پاییز 1395، صفحه 88-97

علی اکبر رضوانی؛ جعفر مسعود سینکی؛ حسین عباسپور؛ سعید قریب بلوک


5. تأثیر زمان محلول‌پاشی و نوع کود مایع بر عملکرد کمی و کیفی راتون برنج (رقم طارم)

دوره 8، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 161-169

مسعود جوکار؛ مرتضی نصیری؛ نوراله خیری؛ معصومه حبیبی


6. تأثیر محلول‌پاشی روی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا

دوره 6، شماره 19، زمستان 1393، صفحه 18-29

مهراج سروش؛ مجید عاشوری؛ ابراهیم امیری


7. تاثیر کود دامی و محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گندم

دوره 6، شماره 17، تابستان 1393، صفحه 28-38

امیر دولت آبادی؛ جعفر مسعودسینکی؛ حسین عباسپور؛ عبدالغفار عبادی