کلیدواژه‌ها = تجزیه علیت
تعداد مقالات: 6
1. بررسی عملکرد و بهره‌وری آب در لاین‌های آفتابگردان تحت شرایط نرمال و تنش آبی

دوره 10، شماره 32، بهار 1397، صفحه 49-60

محمد عابدینی اسفهلانی؛ رضا فتوت؛ مسعود سلطانی نجف‌آبادی؛ علیرضا توکلی


2. بررسی همبستگی و رگرسیون بین صفات و عملکرد دانه ژنوتیپ های ذرت تحت شرایط نرمال و کم آبی

دوره 9، شماره 28، بهار 1396، صفحه 21-30

نوشین فرج زاده معماری تبریزی؛ سعید اهری زاد؛ ورهرام رشیدی؛ فرخ درویش کجویی؛ سعید خاوری خراسانی


3. ارزیابی روابط عملکرد دانه با صفات زراعی در ژنوتیپ‌های گندم دیم بهاره

دوره 8، شماره 24، بهار 1395، صفحه 1-12

علی احمدی؛ راضیه پور قاسمی؛ طهماسب حسین پور؛ سیده سمانه سهرابی


5. تنوع ژنتیکی و تجزیه علیت اجزای عملکرد انگور(Vitis vinifera L.) در شرایط مختلف محیطی

دوره 6، شماره 19، زمستان 1393، صفحه 58-68

ولی اله رسولی؛ عزت اله فرشادفر؛ جعفر احمدی