کلیدواژه‌ها = همبستگی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی عملکرد و کیفیت علوفه اکوتیپ‌های مختلف یونجه (Medicago sativa) در شرایط دیم استان آذربایجان شرقی

دوره 10، شماره 32، بهار 1397، صفحه 94-107

فرید نورمند مؤید؛ علی اشرف جعفری؛ احمد رزبان حقیقی؛ فرناز سیدی صاحباری


3. مطالعه ویژگی‌های فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های گندم نان در پاسخ به تنش خشکی پس از گرده-افشانی و محلول‌پاشی روی

دوره 8، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 1-19

داود افیونی؛ غلامعباس اکبری؛ ایرج اله دادی؛ گودرز نجفیان؛ لیلی صفایی


4. ارزیابی روابط عملکرد دانه با صفات زراعی در ژنوتیپ‌های گندم دیم بهاره

دوره 8، شماره 24، بهار 1395، صفحه 1-12

علی احمدی؛ راضیه پور قاسمی؛ طهماسب حسین پور؛ سیده سمانه سهرابی