کلیدواژه‌ها = عناصر پرمصرف
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر سطوح مختلف کود از منابع مختلف بر عملکرد و کیفیت دانه ذرت شیرین

دوره 10، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 79-89

محمد جواد فریدونی؛ عیسی مقصودی؛ علی مجاب قصرالدشتی؛ یعقوب بهزادی