کلیدواژه‌ها = سطح برگ
تعداد مقالات: 10
1. تأثیر آرایش کاشت بر عملکرد دانه و خصوصیات ریخت‌شناسی سویا (Glycine max L.) در رقابت با علف‌های هرز

دوره 10، شماره 33، شهریور 1397، صفحه 138-148

زهرا جوزاریان؛ علیرضا یدوی؛ محسن موحدی دهنوی؛ عیسی مقصودی


2. مدلسازی رشد و عملکرد گلرنگ در اصفهان

دوره 10، شماره 32، اردیبهشت 1397، صفحه 161-176

امیر دادرسی؛ بنیامین ترابی؛ سهیلا قاسمی مهام


3. تأثیر حذف گل آذین و اندازه غده بذری بر شاخص سطح برگ و عملکرد غده سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)

دوره 9، شماره 31، اسفند 1396، صفحه 172-181

علی نصراله زاده اصل؛ عطیه پاشاپور خویی


4. برآورد سطح برگ با برخی ویژگی‌های رویشی در ارقام گندم نان و دوروم

دوره 9، شماره 30، آذر 1396، صفحه 129-141

جعفر پوررضا؛ افشین سلطانی؛ احمد نادری


6. روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در گیاه باقلا (Vicia Faba)

دوره 7، شماره 23، اسفند 1394، صفحه 156-164

علی راحمی کاریزکی؛ عبدالخلیل حسن زاده؛ عباس بیابانی؛ عباس فروغی


7. تأثیر تنش خشکی انتهای فصل بر مصرف آب، رشد و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.)

دوره 7، شماره 23، اسفند 1394، صفحه 17-27

علیرضا نه بندانی؛ افشین سلطانی؛ پریسا درویشی راد


8. تاثیر دوره غرقابی در مرحله زایشی و روش کود دهی بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در سویا

دوره 7، شماره 23، اسفند 1394، صفحه 45-63

محمد خادم پیر؛ سرالله گالشی؛ افشین سلطانی؛ فرشید قادری فر


10. بررسی سازگاری اکوتیپ‌های کاسنی (Cichorium intybus L.) تحت تأثیر تنش آبی در منطقه باجگاه شیراز

دوره 7، شماره 21، شهریور 1394، صفحه 166-175

محمدجواد عباسی؛ مریم جهانی دوقزلو؛ هادی پیرسته انوشه؛ سیدعبدالرضا کاظمینی؛ مسعود تقوایی