کلیدواژه‌ها = تعداد برگ
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر کاربرد هیومیک اسید بر ویژگی‌های زراعی برخی ارقام شبدر

دوره 8، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 182-192

علی تدین؛ مجتبی ظفریان


2. بررسی رابطه بین سطح برگ و برخی خصوصیات رویشی در گلرنگ

دوره 7، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 165-175

بنیامین ترابی؛ ناصر دستفالی؛ اصغر رحیمی؛ افشین سلطانی


3. اثر تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد چند رقم آفتابگردان (Helianthus annuus) در شرایط آب‌ و هوایی سیستان

دوره 7، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 151-165

زینب علی پور؛ سهراب محمودی؛ محمد گلوی؛ زهره مهدیانی