کلیدواژه‌ها = تعداد غلاف در بوته
تعداد مقالات: 3
2. تاثیر تاریخ کشت و محلول پاشی کود بیولوژیک برعملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی در منطقه بسطام شاهرود

دوره 8، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 193-200

عباسعلی نهاردانی؛ جعفر مسعود سینکی؛ حسین عباسپور؛ سعید قریب بلوک


3. تاثیر روش و تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن بذر کلزا در سامانه‌های مختلف خاک‌ورزی

دوره 7، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 95-103

حبیب‌اله رنجبر؛ محمدرضا شجاع؛ حسن سامعی؛ هادی پیرسته انوشه؛ محمودرضا سالار