کلیدواژه‌ها = مرکبات
تاثیر قارچ میکوریزاییِ Glomus intraradices بر غلظت عناصر غذایی در نهال های نارنج و بکرایی

دوره 9، شماره 28، خرداد 1396، صفحه 168-176

یعقوبعلی کرمی؛ محمد مهدی فقیهی؛ یعقوب حسینی؛ رمضان رضازاده؛ علی شهریاری


تاثیر نانو ذرات اکسید آهن بر جلوگیری از کلروزآهن درپایه نارنج (Citrus aurantium) در شرایط درون شیشه ای

دوره 7، شماره 23، اسفند 1394، صفحه 225-233

سعاد سعیدی؛ موسی موسوی؛ محمدهادی غفاریان مقرب