کلیدواژه‌ها = " شوری"
تعداد مقالات: 1
1. ایجاد جهش یافته‌های متحمل به شوری از طریق پرتوتابی اشعه گاما در رقم 033 سویا [Glycine max (L.) Merr.] در شرایط گلخانه

دوره 7، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 234-243

میعاد کیا؛ نادعلی بابائیان جلودار بابائیان جلودار؛ نادعلی باقری