کلیدواژه‌ها = مخلوط چاودار ماشک
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر گیاه پوششی چاودار وماشک و بقایای آن‌ها بر علف‌های‌هرز مزرعه، عملکرد و اجزای عملکرد گندم

دوره 10، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 221-233

فاطمه آبدانی؛ معصومه فرزانه؛ موسی مسکرباشی