کلیدواژه‌ها = عملکرد دانه و کولتیواسیون
تعداد مقالات: 1
1. تلفیق روش های مکانیکی و شیمیایی در مدیریت علف‌های هرز لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 11، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 58-70

امیر سینا قطاری؛ آرش روزبهانی؛ سعید رضا یعقوبی