تعداد مقالات: 565
26. ارزیابی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی

دوره 9، شماره 31، زمستان 1396، صفحه 1-14

آزاده شیبانی راد؛ عزت اله فرشادفر؛ عبداله نجفی


28. واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد گندم، جو و تریتیکاله در کشت مخلوط با لگوم‌ها در شرایط رقابت با علف‌های هرز

دوره 10، شماره 32، بهار 1397، صفحه 1-12

لیلا سلیمانپور؛ روح اله نادری؛ احسان بیژن زاده؛ علی بهپوری؛ یحیی امام


30. پاسخ محتوای یونی و فعالیت آنتی اکسیدانی جو به روش‌های کاربرد اسیدسالیسیلیک در شرایط شور

دوره 10، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 1-11

سیده الهه هاشمی؛ یحیی امام؛ هادی پیرسته انوشه


31. واکنش ذرت سینگل کراس 704 به مصرف کود‌های زیستی و شیمیایی نیتروژن و الگو‌های مختلف کشت در شرایط تنش خشکی

دوره 12، شماره 41، تابستان 1399، صفحه 18-27

شیرین دست بندان نژاد؛ مجتبی علوی فاضل؛ مانی مجدم؛ علیرضا شکوه فر


32. تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین در کشت بهاره

دوره 10، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 1-9

احمد حسنکی فرد؛ سید عطااله سیادت؛ قدرت الله فتحی؛ خلیل عالمی سعید؛ محمدحسین دانشور


33. بررسی الگوی رویش علف‌های هرز مزرعه سیب‌زمینی ( (Solanum tuberosum L.در منطقه اردبیل

دوره 11، شماره 36، بهار 1398، صفحه 1-10

افشار آزادبخت؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ حمیدرضا محمد دوست چمن آباد؛ اکبر قویدل؛ حسین کربلایی خیاوی


35. بررسی میزان توزیع ماده‌ی خشک بین اندام‌های مختلف در گیاه باقلا (Vicia faba L.)

دوره 11، شماره 38، پاییز 1398، صفحه 1-12

علی باغبان امین؛ علی راحمی کاریزکی؛ علی نخ زری مقدم؛ عباس بیابانی؛ علی منصوری راد


37. واکنش رشد، نمو و عملکرد بادام‌زمینی به تغییرات دما و غلظت دی‌اکسیدکربن

دوره 12، شماره 40، بهار 1399، صفحه 1-17

سید علی نورحسینی؛ افشین سلطانی؛ حسین عجم نوروزی


40. تاثیر پرایمینگ بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت هیبرید SC704 در شرایط تنش شوری وخشکی

دوره 5، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 13-25

نسیم مسرت؛ عطا الله سیادت؛ مهران شرفی زاده؛ بهنام حبیبی خانیانی


41. تأثیر کاربرد عناصر ریز مغذی و هورمون اکسین بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم دوروم

دوره 6، شماره 16، بهار 1393، صفحه 13-26

بابک مقصودی؛ برمک جعفری حقیقی؛ عبدالرضا جعفری


42. اثر سطوح مختلف شوری بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک چند رقم سویا

دوره 5، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 17-33

رضا افشین مهر؛ امید علیزاده؛ برمک جعفری حقیقی؛ مهدی زارع


43. تأثیر آرایش کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند در مناطق سردسیر استان فارس

دوره 5، شماره 13، تابستان 1392، صفحه 15-26

غلامرضا اشرف منصوری؛ مستانه شریفی


44. بررسی واکنش برخی ژنوتیپ‌های آفتابگردان به تنش خشکی با استفاده از شاخص-های تحمل به تنش

دوره 5، شماره 12، بهار 1392، صفحه 12-23

تقی عوض آبادیان؛ جعفر مسعود سینکی؛ نصرت الله حسینی؛ علیرضا دشتبان؛ مهرناز زارعی


45. بررسی تاثیر علف‌های هرز C3 و C4 و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و ماده خشک آفتابگردان

دوره 4، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 14-24

مجتبی نصیری نژاد؛ علیرضا باقری؛ عبدالرضا جعفری


46. تأثیر خشکی بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.)

دوره 4، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 14-25

محبوبه محمدی البرزی؛ فضل الله صفی خانی؛ جعفر مسعود سینکی؛ بهلول عباس‌زاده


47. بررسی رابطه بین عناصر موجود در گیاه Galium verum و ویژگی های خاک (مطالعه موردی: دره شهداء استان آذربایجان غربی)

دوره 3، شماره 9، تابستان 1390، صفحه 17-28

رضا احمدخانی؛ علی آریاپور؛ احمد احمدی؛ یونس احمدخانی


48. عملکرد‮ ‬راندمان‮ ‬مصرف‮ ‬آب‮ ‬در‮ ‬کلزا‮ ‬در‮ ‬شرایط‮ ‬آبیاری ‮ PRD

دوره 3، شماره 8، بهار 1390، صفحه 16-28

فاطمه جعفری؛ حمید رضا میری؛ برمک جعفری حقیقی


49. اثر محلول پاشی آسکوربیک اسید و متانول بر تجمع ماده خشک و عملکرد سویا رقم(DPX) تحت شرایط کم آبی

دوره 6، شماره 17، تابستان 1393، صفحه 13-27

ناهید قنبری تیلمی؛ حسین عباسپور؛ مهدی فیروز آبادی