تعداد مقالات: 565
51. تأثیر محلول‌پاشی روی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا

دوره 6، شماره 19، زمستان 1393، صفحه 18-29

مهراج سروش؛ مجید عاشوری؛ ابراهیم امیری


52. اثر کود زیستی و عناصر ریز مغذی بر صفات کیفی و عملکرد نخود در شرایط تنش خشکی

دوره 7، شماره 20، بهار 1394، صفحه 15-25

نیما بهداروندی شیخی؛ آرش روزبهانی


53. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.) در استان فارس

دوره 7، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 11-19

مهتا حق جو؛ عبدالله بحرانی


55. بررسی اثر علف کش های باریک برگ کش و دو منظوره توام با تیمار سیلیس بر کنترل علف هرز یولاف وحشی در گندم

دوره 7، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 144-155

نرگس سادات زسولی فرد؛ حمید رضا میری؛ علیرضا باقری


56. تأثیر کم آبیاری بر فلورسانس کلرفیل، خصوصیات رویشی و عملکرد دانه هیبریدهای ذرت

دوره 8، شماره 24، بهار 1395، صفحه 13-24

هومن همایونی؛ ویکتوریا خازاریان؛ محسن سعیدی


57. تاثیر کم آبیاری و کاربرد روی بر میزان روغن، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزا

دوره 8، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 19-30

راضیه آهنگرها؛ بابک دلخوش؛ امیر حسین شیرانی راد؛ قربان نورمحمدی


59. تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر برخی ویژگیهای بیوشیمیایی و زراعی لاین های کلزا (Brassica napus L)

دوره 8، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 20-31

همایون چگنی؛ مرتضی گلدانی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ محمد کافی


60. بررسی روند رشد دانه برخی ارقام گندم دیم

دوره 9، شماره 28، بهار 1396، صفحه 10-20

علی احمدی؛ طهماسب حسین پور؛ فریبا محمدی؛ راضیه پور قاسمی


61. تأثیر کم آبیاری و استفاده از کودهای آلی بر صفات فیزیولوژیک و زراعی و ارقام ارزن (Panucum miliaceum L )

دوره 9، شماره 29، تابستان 1396، صفحه 15-24

جعفر مسعود سینکی؛ محمدرضا حاتمی؛ قنبر لایی؛ سعید قریب بلوک


62. پاسخ زراعی و فیزیولوژیک سیاه دانه ( Nigella sativa L.) به محلول پاشی آسکوربات و متانول در شرایط تنش کم آبیاری

دوره 9، شماره 30، پاییز 1396، صفحه 13-27

مجتبی برادران فیروزآبادی؛ مهدیه پارسائیان؛ مهدی برادران فیروزآبادی


63. تاثیرکم آبی با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی در لوبیا Phaseolus vulgaris L) )

دوره 9، شماره 31، زمستان 1396، صفحه 15-22

علی راحمی کاریزکی؛ سیده حکیمه داودی؛ علی نخ‎زری مقدم؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری


64. تأثیر الگوی کشت بر برخی صفات رشد، عملکرد دانه‌ و روغن سه رقم کلزای بهاره در منطقه اردبیل

دوره 10، شماره 32، بهار 1397، صفحه 13-25

غلامرضا حمزه پور؛ احمد توبه؛ پریسا شیخ زاده


65. مقایسه کارایی کودهای زیستی نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی رقم پیشتاز گندمTriticum) (aestivum

دوره 10، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 11-22

وحید روزبهانی؛ امین فرنیا؛ امین فتحی


66. تأثیر اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های مورفولوژیکی هیبریدهای ذرت شیرین در شرایط تنش آبی

دوره 10، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 11-20

سید سالار حبیب پور؛ احمد نادری؛ شهرام لک؛ هوشنگ فرجی؛ مانی مجدم


67. ارزیابی کارآیی علف‌کش‌های گروه سولفونیل اوره برمهار علف‌های هرز گندم (Triticum aestivum L.) در منطقه سرخس

دوره 10، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 10-18

سید حسین حسینی کیا؛ جواد مومنی دمنه؛ محمدحسن هادی زاده؛ محمد بازوبندی؛ کمال حاج محمدنیا قالیباف


68. تأثیر ‌شیوه کشت ‌و میزان بذر بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب گندم (Triticum aestivum)

دوره 11، شماره 36، بهار 1398، صفحه 11-21

داوود افیونی؛ اردشیر اسدی؛ لیلی صفایی؛ سمانه متقی؛ امید لطفی فر


71. تاثیرالگوهای مختلف آبیاری جوی و پشته‌ای بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم ذرت (Zea mays L.)

دوره 11، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 12-20

سید کیوان مرعشی؛ زلیخا مکوندی زاده


73. نحوه توارث برخی صفات کمی در نخود از طریق تجزیه میانگین نسلها

دوره 12، شماره 41، تابستان 1399، صفحه 28-40

پرویز قاسمی؛ عزت کرمی؛ رضا طالبی


74. تاثیر کود‌های سبز، شیمیایی و قارچ مایکوریزا بر ویژگی‌های فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تنش کم آبی

دوره 12، شماره 42، پاییز 1399، صفحه 12-25

عباس علی پناه؛ علیرضا سیروس مهر؛ محمد رضا اصغری پور؛ محمد شاهوردی


75. ارزیابی تأثیر هورمون اکسین و جیبرلین بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت علوفه‌ای

دوره 5، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 26-35

محمد صادق کشاورزی؛ برمک جعفری حقیقی؛ علیرضا باقری