تعداد مقالات: 565
76. تاثیر روش های مختلف خاکورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم

دوره 6، شماره 16، بهار 1393، صفحه 27-37

عادل امینی؛ مجید رجایی؛ کریم فارسی نژاد


77. واکنش ریخت‌شناسی ریشه دو لاین اینبرد ذرت به تنش شوری

دوره 5، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 34-44

شیرین مجدی؛ متین جامی معینی؛ موسی‌الرضا حکم‌آبادی


78. سازگاری ارقام گوجه فرنگی با طول دوره رویشی کوتاه و تعیین تاریخ کاشت مناسب در منطقه سردسیر شمال استان فارس

دوره 5، شماره 13، تابستان 1392، صفحه 27-38

زهره امینی؛ سید ماشالله حسینی؛ مهناز علی محمدی؛ علی سی سختی؛ علی اسکندری


80. تعیین مناسب‌ترین شاخص مقاومت به خشکی در ژنوتیپ های مختلف نخود

دوره 4، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 25-36

مهدی روزرخ؛ سید حسین صباغ پور؛ محمد آرمین


81. تعیین شاخص‌های انرژی در تولید گندم و کلزا در کشت و صنعت دشت نمدان اقلید

دوره 4، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 26-36

کمیل ملائی؛ صادق افضلی نیا


83. اثر سالیسیلیک اسید بر اجزاء عملکرد و رشد سویا تحت شرایط تنش شوری

دوره 3، شماره 8، بهار 1390، صفحه 29-41

علیرضا باقری؛ زینب محمدعلی پور


84. تاثیر کود دامی و محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گندم

دوره 6، شماره 17، تابستان 1393، صفحه 28-38

امیر دولت آبادی؛ جعفر مسعودسینکی؛ حسین عباسپور؛ عبدالغفار عبادی


85. تأثیر آبیاری تکمیلی و سطوح نیتروژن بر عملکرد دانه و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک دو رقم گندم دیم

دوره 6، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 28-42

حمزه فعله کری؛ محمد اقبال قبادی؛ غلامرضا محمدی؛ سعید جلالی هنرمند؛ مختار قبادی


86. تأثیر مقادیر مختلف کلرمکوات کلرید و تراکم بوته در کنترل خوابیدگی گندم

دوره 6، شماره 19، زمستان 1393، صفحه 30-44

محمد صادقی؛ حمیدرضا میری


87. اثرات تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد اسانس شوید (Anethum graveolens L.)

دوره 7، شماره 20، بهار 1394، صفحه 26-40

نادر امیدوار؛ مونا دستوری؛ عبدالرضا جعفری


88. تأثیر منابع کودهای نیتروژنه و مقادیر مختلف روی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط شور‌

دوره 7، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 20-33

محمد آرمین؛ جواد اسماعیل نیا


90. بررسی کاربرد زئولیت و منگنز بر عملکرد، میزان روغن و گلوکوزینولات دانه ارقام کلزا در رژیم های مختلف آبیاری

دوره 7، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 28-44

حسین باقری؛ فرهاد فرح وش؛ مرتضی سام دلیری؛ مهرداد یارنیا؛ امیر حسین شیرانی راد


93. تأثیر تراکم و آرایش کاشت بر اجزای عملکرد و عملکرد برنج (.Oryza sativa L) رقم طارم امراللهی

دوره 8، شماره 26، پاییز 1395، صفحه 26-34

نوراله خیری؛ حمیدرضا مبصر؛ بهنام مسعودی؛ پرویز یداللهی


94. تأثیر تنش کم آبی و مصرف کود بیولوژیک حل کننده فسفات بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)

دوره 8، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 32-43

سید میثم نصیری؛ آرش روزبهانی؛ مهدی ضیایی نسب


95. بررسی همبستگی و رگرسیون بین صفات و عملکرد دانه ژنوتیپ های ذرت تحت شرایط نرمال و کم آبی

دوره 9، شماره 28، بهار 1396، صفحه 21-30

نوشین فرج زاده معماری تبریزی؛ سعید اهری زاد؛ ورهرام رشیدی؛ فرخ درویش کجویی؛ سعید خاوری خراسانی


97. اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و اسید آسکوربیک بر عملکرد علوفه، محتوای آب نسبی و کلروفیل برگ ذرت در شرایط تنش خشکی

دوره 9، شماره 30، پاییز 1396، صفحه 28-39

نواب حاجی حسنی اصل؛ فرهاد فرح وش؛ محسن رشدی؛ بهرام میرشکاری؛ مهدی غفاری


99. بررسی اثرات تاریخ کاشت، فاصله ردیف و کودهای روی و نیتروژن بر نخود در شرایط دیم در گنبد.

دوره 10، شماره 32، بهار 1397، صفحه 26-36

محمد صلاحی فراهی؛ محمدرضا داداشی؛ حسین عجم نوروزی


100. تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر گیاه مرزه در شمال خوزستان

دوره 10، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 23-33

عذرا یزدی؛ شیما علایی؛ حسن رحمانی