تعداد مقالات: 565
102. تاثیر سطوح کود نانو کلاته نیتروژن و اوره در گیاه گندم در تنش خشکی بعد ازگلدهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1398

نعیمه آستانه؛ فرود بذر افشان؛ مهدی زارع؛ بهرام امیری؛ عبدالله بحرانی


104. سنجش تناسب اراضی کشت سویا با تکیه‌بر شاخص‌های فیزیوگرافی (موردمطالعه: استان گلستان)

دوره 11، شماره 36، بهار 1398، صفحه 22-31

افروغ سادات بنی عقیل؛ علی راحمی کاریزکی؛ عباس بیابانی؛ حسن فرامرزی


105. پاسخ کمی و کیفی بذر ژنوتیپ های امید بخش کلزای پاییزه به محدودیت آب انتهای فصل

دوره 11، شماره 37، تابستان 1398، صفحه 26-37

سعید خماری؛ مهدی قاسم بگلو؛ بهمن پاسبان اسلام؛ امید سفالیان


107. تأثیر کاربرد مقادیر مختلف کود اوره و ورمی‌کمپوست بر عملکرد و ترکیبات اسانس دو رقم شوید (.Anethum graveolens L)

دوره 11، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 21-33

نستوه صفی خانی نسیمی؛ ظهراب اداوی؛ سیروس منصوری فر


108. تاثیر مقادیرمختلف اسید سالیسیلیک و دفعات مصرف آن بر افزایش تحمل به کم آبی در انجیر دیم استهبان

دوره 12، شماره 40، بهار 1399، صفحه 28-39

رامین بابادائی سامانی؛ علیرضا جاوید؛ مجید شعبانی


109. بررسی تغییرات عملکرد دانه و روغن کتان روغنی (Linum usitaissimum L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و آبیاری تکمیلی

دوره 12، شماره 41، تابستان 1399، صفحه 41-52

نادر رحیمی؛ جلال جلیلیان؛ علیرضا پیرزاد؛ اسماعیل قلی نژاد


110. تأثیر محلول‌پاشی روی و زمان انتقال نشاء بر خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک دو رقم کلزای بهاره

دوره 12، شماره 42، پاییز 1399، صفحه 41-52

حمید جباری؛ سحر خادم؛ حمید مظفری؛ نادیا صفوی فرد


111. تاثیر تلفیق کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و شاخص‌های رشدی گندم

دوره 5، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 36-48

اسحاق حجتی پور؛ برمک جعفری حقیقی؛ مسلم درستکار


113. اثرات تغذیه بهینه پتاسیم و مدیریت های مختلف آبیاری بر کاهش مصرف آب ذرت

دوره 5، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 45-58

عبدالله ولی فر؛ غلامرضا معافپوریان؛ محمد سعید تدین؛ غلامرضا اشرف منصوری


117. تاثیر محلول پاشی سولفات روی و دور آبیاری برعملکرد، اجزای عملکرد و میزان پروتئین ذرت دانه‌ای

دوره 4، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 37-48

حسین قطاوی؛ غلامرضا معافپوریان؛ عبدالله بحرانی


118. اثر آللوپاتی درمنه کوهی بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر گـونه‌‌های علف باغ و علف بره

دوره 3، شماره 9، تابستان 1390، صفحه 41-52

پرویز غلامی؛ جمشید قربانی؛ شهلا قادری


119. مدیریت تلفیقی علف های هرز کلزا با استفاده از مدیریت کود و تراکم

دوره 3، شماره 8، بهار 1390، صفحه 42-53

زهره بذرافکن؛ حمید رضا میری؛ حمید رضا خادم حمزه


120. تأثیر تسطیح لیزری وخاکورزی بر همبستگی مکانی، پویایی و بانک بذر علف های هرز

دوره 6، شماره 17، تابستان 1393، صفحه 36-51

مهدی یوسفی؛ محمدجعفر بحرانی؛ ابراهیم کازرونی منفرد؛ مونا دستوری


121. تأثیر زمان آبیاری تکمیلی و محلول‌پاشی روی بر عملکرد و اجزای‌ عملکرد نخود

دوره 6، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 43-54

محمد آرمین؛ مسلم بیدی


122. اثر طول دوره‌ی تداخل علف‌های هرز با چغندر قند در مقادیر مختلف مصرف نیتروژن

دوره 6، شماره 19، زمستان 1393، صفحه 45-57

محمد رضا بندگی؛ محمد آرمین


124. اثر سطوح مختلف تنش آبی، نیتروژن و تراکم بذر بر عملکرد دانه گیاه ماریتیغال (Silybum marianum)

دوره 7، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 34-47

سید مرتضی ابطحی؛ حسین زینلی