تعداد مقالات: 565
202. ارزیابی شاخص‌های رشد دو رقم اصلاح شده و بومی برنج (Oryza sativa L.) در مدیریت‌های مختلف آبیاری

دوره 9، شماره 29، تابستان 1396، صفحه 65-79

نعمت اله صداقت؛ همت اله پیردشتی؛ علی راحمی کاریزکی؛ سعید صفی خانی


204. تاثیر میکوریزا و محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم تحت شرایط تنش کم آبی

دوره 9، شماره 31، زمستان 1396، صفحه 53-66

منوچهر سیاح فر؛ بهرام میرشکاری؛ مهرداد یارنیا؛ فرهاد فرح وش؛ محسن اسماعیل زاده مقدم


205. برآورد هدایت روزنه‌ای برگ‌های کدو تحت سطوح مختلف نیتروژن با استفاده از دمای برگ

دوره 10، شماره 32، بهار 1397، صفحه 61-77

محمد بنایان؛ محمدرضا نادری؛ مرتضی گلدانی؛ امین علیزاده


206. ارزیابی رقم‌ها و لاین‌های گندم برای تحمل به خشکی آخر فصل با استفاده از شاخص‌های تحمل و حساسیت به خشکی

دوره 10، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 55-67

فضل اله حسنی؛ سعداله هوشمند؛ فریبا رفیعی؛ علی نیازی


208. تأثیر مقدار مصرف کود اوره بر جذب و تخصیص نیتروژن و میزان پروتئین در سیب‌زمینی

دوره 10، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 52-62

مهدی عقیقی شاهوردی؛ احمد توبه؛ هدیه مصنعی


209. ارزیابی مدل AquaCrop برای شبیه‌سازی عملکرد کلزای بهاره و رطوبت نیمرخ خاک تحت تنش‌های کم آبی

دوره 11، شماره 36، بهار 1398، صفحه 53-66

چنور بهرامی؛ وحید رضا وردی نژاد؛ افشین خورسند؛ سینا بشارت؛ ابوالفضل مجنونی هریس


211. برخی واکنش های فیزیولوژیکی دو رقم گندم نان به محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید در شرایط تنش خشکی

دوره 11، شماره 38، پاییز 1398، صفحه 61-76

فرشته دارابی؛ رحیم ناصری؛ امیر میرزایی؛ میثم مرادی


212. تلفیق روش های مکانیکی و شیمیایی در مدیریت علف‌های هرز لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 11، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 58-70

امیر سینا قطاری؛ آرش روزبهانی؛ سعید رضا یعقوبی


215. تأثیر تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی سه رقم تاج خروس علوفه‌ای در شرایط آب و هوایی گرگان

دوره 12، شماره 42، پاییز 1399، صفحه 81-90

محمد تقی فیض بخش؛ امیررضا صفایی؛ حسن مختارپور


216. بررسی تغییرات جوامعگیاهی حاشیه‌ی جنوب شرقی دریاچه‌ی ارومیه

دوره 5، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 74-87

عسکر اله قلی؛ یونس عصری


217. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد گل و برخی صفات مورفولوژیک گیاه دارویی بابونه آلمانی (L. Matricaria chamomilla)

دوره 6، شماره 16، بهار 1393، صفحه 79-87

صفورا فرهنگ مهر؛ شیوا اکبری؛ شهرام رضوان بیدختی


218. اثر شوری بر وضعیت گلدهی ارقام مختلف بادمجان

دوره 5، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 86-93

حمید صادقی؛ حسن رسولی


219. مقایسه بین دو روش تعیین ارزش رجحانی گونه های مرتعی برای بز در مراتع نیمه استپی استان فارس

دوره 5، شماره 13، تابستان 1392، صفحه 81-95

سید محمد رضا حبیبیان؛ حسین ارزانی؛ سید حمید حبیبیان


220. تعیین سویه ی مناسب باکتری ریزوبیوم جهت تلقیح بذر لوبیا در شمال استان فارس

دوره 5، شماره 12، بهار 1392، صفحه 77-84

اکبر همتی؛ هادی اسدی رحمانی؛ غلامحسین مسعودی


221. بررسی تأثیر برخی خصوصیات خاک بر استقرار گونه گز در سدهای باطله کارخانه فرآوری سنگ آهن در بافق

دوره 4، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 75-86

عبدالحسین رضائی پور باغدر؛ مجید صادقی نیا؛ محمد حسین حکیمی؛ حمیدرضا عظیم زاده


223. اثر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم کلزا

دوره 3، شماره 9، تابستان 1390، صفحه 77-90

طاهره تجلی؛ علیرضا باقری؛ ماشاالله حسینی