دوره و شماره: دوره 6، شماره 16، اردیبهشت 1393، صفحه 1-99 
بررسی اثر محلول‌پاشی نانو اکسید آهن بر جذب عناصر غذایی در غده سیب-زمینی

صفحه 1-12

علی برقی؛ عبدالقیوم قلیپوری؛ احمد توبه؛ سودابه جهانبخش؛ شهرزاد جماعتی


تاثیر شوری بر جوانه زنی، عملکرد و اجزای عملکرد جو بدون پوشینه

صفحه 65-78

مجید نیکخواه؛ حسین شمسی؛ غلامحسین رنجبر