دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، زمستان 1393، صفحه 1-110 
2. تأثیر محلول‌پاشی روی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا

صفحه 18-29

مهراج سروش؛ مجید عاشوری؛ ابراهیم امیری


6. اثر پوست مرکبات و زمان بر تثبیت روی و نیکل در خاک

صفحه 69-80

بهاره لرستانی؛ مهرداد چراغی؛ هاجر مریخ پور