دوره و شماره: دوره 7، شماره 21، شهریور 1394، صفحه 1-276 
6. تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر برخی صفات کمی و کیفی ذرت و سویا در کشت مخلوط

صفحه 66-77

یوسف قاضی‌خانلو ثانی؛ خلیل جمشیدی؛ محمدرضا عظیمی‌مقدم


7. اثر خشکی موضعی ریشه و کاربرد سولفات روی و پتاسیم برکارآیی مصرف آب درذرت

صفحه 78-88

حمید رضا ابراهیمی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ شهرام لک؛ احمد نادری؛ عادل مدحج


13. بررسی سازگاری اکوتیپ‌های کاسنی (Cichorium intybus L.) تحت تأثیر تنش آبی در منطقه باجگاه شیراز

صفحه 166-175

محمدجواد عباسی؛ مریم جهانی دوقزلو؛ هادی پیرسته انوشه؛ سیدعبدالرضا کاظمینی؛ مسعود تقوایی


14. اثر غلظت کلسیم محلول‌ غذایی بر رشد و عمر پس از برداشت سوسن رقم سبدازول درکشت هیدروپونیک

صفحه 176-188

ریحانه رنجبر شیخانی؛ علی محمدی ترکاشوند؛ علی محبوب خمامی


16. شناسایی بوته های بردبار به نمک (NaCl) منداب (Eruca sativa MILL.) طی رشد

صفحه 205-220

عذرا عطائی عظیمی؛ معصومه واشانی؛ بابک دلنواز هاشملویان


17. اثر سطوح متفاوت نیتروپروساید سدیم و آرسنیک بر عملکرد میوه و برخی ویژگی‌های بیوشیمایی خیار تلخ (Momordica charantia L.)

صفحه 221-234

پرویز یداللهی؛ محمد رضا اصغری پور؛ سجاد شیخ پور؛ بهنام جباری؛ حامد قاسمی


20. تاثیر آللوپاتیک عصاره اندام های ارقام گندم (Triticum aestivum) روی مولفه های جوانه زنی و رشد چاودار (Secale cereal. L)

صفحه 264-276

محمد نگهداری؛ روح اله حسینی منفرد؛ مریم صفرپورشورباخلو؛ مستانه شریفی؛ سولماز پایدار؛ ندا کریمی