دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، اسفند 1394، صفحه 1-243 
1. بررسی توان ذخیره سازی و میزان مشارکت ذخایر ساقه در عملکرد دانه گندم نان متاثر از تنش خشکی انتهای فصل

صفحه 1-16

ماندانا آژند؛ سعید جلالی هنرمند؛ محسن سعیدی؛ مختار قبادی؛ کیانوش چقامیرزا؛ مجید عبدلی


3. بررسی کاربرد زئولیت و منگنز بر عملکرد، میزان روغن و گلوکوزینولات دانه ارقام کلزا در رژیم های مختلف آبیاری

صفحه 28-44

حسین باقری؛ فرهاد فرح وش؛ مرتضی سام دلیری؛ مهرداد یارنیا؛ امیر حسین شیرانی راد


4. روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در گیاه باقلا (Vicia Faba)

صفحه 156-164

علی راحمی کاریزکی؛ عبدالخلیل حسن زاده؛ عباس بیابانی؛ عباس فروغی


10. تاثیر روش و تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن بذر کلزا در سامانه‌های مختلف خاک‌ورزی

صفحه 95-103

حبیب‌اله رنجبر؛ محمدرضا شجاع؛ حسن سامعی؛ هادی پیرسته انوشه؛ محمودرضا سالار


15. بررسی رابطه بین سطح برگ و برخی خصوصیات رویشی در گلرنگ

صفحه 165-175

بنیامین ترابی؛ ناصر دستفالی؛ اصغر رحیمی؛ افشین سلطانی


18. بررسی برخی از ویژگی‏های بوم‏شناسی گیاه ریواس در منطقه اَرچلان استان یزد

صفحه 195-203

غلامرضا زارعی؛ ابوالفضل مروتی؛ سیدوحید میررکنی بنادکی؛ مریم دهستانی اردکانی