دوره و شماره: دوره 8، شماره 24، خرداد 1395، صفحه 1-247 
1. ارزیابی روابط عملکرد دانه با صفات زراعی در ژنوتیپ‌های گندم دیم بهاره

صفحه 1-12

علی احمدی؛ راضیه پور قاسمی؛ طهماسب حسین پور؛ سیده سمانه سهرابی


5. ارزیابی شاخص های تحمل تنش گرما در ژنوتیپ های گندم نان

صفحه 49-63

حبیب اله سوقی؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ غلامعلی رنجبر؛ محمد هادی پهلوانی


9. اثر شدت نور بر روند تغییرات مؤلفه‌های فلورسانس کلروفیل در گیاه دارویی استویا

صفحه 100-111

مهرانوش امامیان طبرستانی؛ اسفندیار فرهمندفر؛ همت اله پیردشتی؛ یاسر یعقوبیان


10. تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر ویژگی‌های خاک و عملکرد گندم آبی در اقلیم سرد

صفحه 112-122

صادق افضلی نیا؛ سید ماشاء اله حسینی؛ کمیل ملائی؛ شاهرخ شجری


11. تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت شیرین در منطقه یاسوج

صفحه 123-134

عیسی افشار؛ محمود افشار؛ عیسی مقصودی؛ محمدجواد فریدونی


15. تاثیر کود ورمی کمپوست و سپراتور بر عملکرد گندم

صفحه 172-183

سید حسین محمودی نژاد دزفولی؛ علیرضا پاک نژاد؛ سید احمد کلانتر احمدی


16. اثر محلول‌پاشی کود نانو کلات آهن بر عملکرد و صفات رشدی ارقام نخود دیم.

صفحه 183-195

یونس میر؛ ماشااله دانشور؛ فرهاد نظریان؛ حامد خسروی


17. بررسی اثر آرایش و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه دو ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicumL.)

صفحه 196-208

حسن قاسمیان؛ امیرحسین شیرانی راد؛ سمانه متقی؛ امید لطفی فر


19. پهنه‌بندی تعیین تاریخ کاشت، برداشت و طول دوره رشد مناسب جهت کاشت پاییزه چغندرقند در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی

صفحه 23-237

محمد علی جواهری؛ محمدرضا اصغری پور؛ محمود رمرودی؛ مهدی دهمرده؛ علیرضا قائمی


20. پهنه بندی آگروکلیماتولوژی کشت گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum) در استان هرمزگان

صفحه 238-247

غلامحسین بیگی پور؛ فرزین عبدالهی؛ ابراهیم شاکری زاده