دوره و شماره: دوره 8، شماره 25، شهریور 1395، صفحه 1-235 
1. ارزیابی مدل‌های رگرسیون غیرخطی برای پیش‌بینی سرعت نمو به سوی ساقه‌رفتن در پاسخ به دما و طول روز در ارقام گندم

صفحه 1-18

محمد حسن پناهی؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ مهدی کلاته عربی؛ علیرضا نه بندانی


2. مطالعه آت‏اکولوژی گیاه وشا (Dorema ammoniacum D.Don) در شهرستان بافق، استان یزد

صفحه 226-235

غلامرضا زارعی؛ ناصر باغستانی میبدی؛ علی زمانی باجگانی


3. تاثیر کم آبیاری و کاربرد روی بر میزان روغن، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزا

صفحه 19-30

راضیه آهنگرها؛ بابک دلخوش؛ امیر حسین شیرانی راد؛ قربان نورمحمدی


10. بررسی ناپایداری غشای سلولی ارقام مختلف آفتابگردان روغنی تحت تنش کمبود آب و مصرف سالیسیلیک اسید

صفحه 99-115

محمد سیبی؛ محمد میرزاخانی؛ مسعود گماریان؛ سیدحسام الدین یعقوبی


15. تأثیر زمان محلول‌پاشی و نوع کود مایع بر عملکرد کمی و کیفی راتون برنج (رقم طارم)

صفحه 161-169

مسعود جوکار؛ مرتضی نصیری؛ نوراله خیری؛ معصومه حبیبی


18. تاثیر تاریخ کشت و محلول پاشی کود بیولوژیک برعملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی در منطقه بسطام شاهرود

صفحه 193-200

عباسعلی نهاردانی؛ جعفر مسعود سینکی؛ حسین عباسپور؛ سعید قریب بلوک