دوره و شماره: دوره 9، شماره 30، آذر 1396، صفحه 1-225 
16. خصوصیات اکولوژیک گونه دارویی سنبل‌الطیب کوهی (Valeriana sisymbriifolia) در استان یزد (مطالعه موردی منطقه بهاباد)

صفحه 181-191

فاطمه شارجبیان؛ علی اصغر مصلح آرانی؛ زین العابدین حسینی؛ رضا باقری؛ هنگامه زندی