دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، اسفند 1396، صفحه 1-240 
3. تاثیرکم آبی با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی در لوبیا Phaseolus vulgaris L) )

صفحه 15-22

علی راحمی کاریزکی؛ سیده حکیمه داودی؛ علی نخ‎زری مقدم؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری


6. اثر سطوح مختلف پرایمینگ بذر بر بهبود عملکرد گلرنگ و اجزای آن در شرایط تنش آبیاری

صفحه 42-52

سمانه قربی چلکی؛ امیررضا صادقی؛ بهمن پاسبان اسلام؛ حمید محمدی


7. تاثیر میکوریزا و محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم تحت شرایط تنش کم آبی

صفحه 53-66

منوچهر سیاح فر؛ بهرام میرشکاری؛ مهرداد یارنیا؛ فرهاد فرح وش؛ محسن اسماعیل زاده مقدم


11. بررسی مصرف تلفیقی کودهای شیمیایی و زیستی در هیبریدهای ذرت دانه ای (Zea mays L.)

صفحه 107-114

فاطمه نورکی؛ مجتبی علوی فاضل؛ احمد نادری؛ ابراهیم پناهپور؛ شهرام لک


16. تاثیر کولتیواسیون و زمان مصرف نیتروژن بر عملکرد و کنترل علف‌های هرز در سیب‌زمینی رقم سانته

صفحه 182-192

منیژه شمسی؛ شهاب خاقانی؛ صنم صفائی چائی کار؛ محمد علی مشیدی؛ زهرا رفیعی کرهرودی؛ محمود اسلامپور