دوره و شماره: دوره 10، شماره 32، اردیبهشت 1397، صفحه 1-246 
5. بررسی عملکرد و بهره‌وری آب در لاین‌های آفتابگردان تحت شرایط نرمال و تنش آبی

صفحه 49-60

محمد عابدینی اسفهلانی؛ رضا فتوت؛ مسعود سلطانی نجف‌آبادی؛ علیرضا توکلی


8. بررسی عملکرد و کیفیت علوفه اکوتیپ‌های مختلف یونجه (Medicago sativa) در شرایط دیم استان آذربایجان شرقی

صفحه 94-107

فرید نورمند مؤید؛ علی اشرف جعفری؛ احمد رزبان حقیقی؛ فرناز سیدی صاحباری


10. مروری بر تحقیقات گیاهان شورزی در ایران: تبیین چالش ها و ارائه راهکارها

صفحه 117-129

غلامحسن رنجبر؛ هادی پیرسته انوشه؛ محمدحسین بناکار؛ حمیدرضا میری


12. اثر کودهای زیستی و آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.)

صفحه 142-151

مهسا اقحوانی شجری؛ مسلم جابری؛ رضا برادران؛ سید غلامرضا موسوی


14. مدلسازی رشد و عملکرد گلرنگ در اصفهان

صفحه 161-176

امیر دادرسی؛ بنیامین ترابی؛ سهیلا قاسمی مهام


15. اثر تیمارهای تلفیقی کنترل علف‌های هرز بر برخی صفات رشدی و کیفی لوبیا چشم بلبلی(Vigna sinensis L.)

صفحه 177-188

حسن مکاریان؛ عباس نصیری دهسرخی؛ منوچهر قلی پور؛ حمید عباس دخت؛ عفیفه نیسی


17. تأثیر کودهای مختلف بر ویژگی‌های اگروفیزیولوژیکی و تراکم علف هرز ذرت

صفحه 198-214

احسان اله زیرعلی؛ رحیم ناصری؛ امیر میرزایی؛ امین فتحی؛ فرشته دارابی