دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، بهمن 1397، صفحه 1-291 
1. تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین در کشت بهاره

صفحه 1-9

احمد حسنکی فرد؛ سید عطااله سیادت؛ قدرت الله فتحی؛ خلیل عالمی سعید؛ محمدحسین دانشور


2. ارزیابی کارآیی علف‌کش‌های گروه سولفونیل اوره برمهار علف‌های هرز گندم (Triticum aestivum L.) در منطقه سرخس

صفحه 10-18

سید حسین حسینی کیا؛ جواد مومنی دمنه؛ محمدحسن هادی زاده؛ محمد بازوبندی؛ کمال حاج محمدنیا قالیباف


4. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) رقم مروارید به شدت‌های مختلف نور در شرایط رقابت با علف‌های هرز

صفحه 29-37

مطهره شکریان زینی؛ اسفندیار فرهمندفر؛ همت اله پیردشتی؛ ارسطو عباسیان؛ یاسر یعقوبیان


11. کار آیی مصرف انفرادی و اختلاط علفکش‌ها بر برخی خصوصیات علف‌‌هرز گشنیزک (Bifora testiculata L.) و گندم (Triticum aestivum)

صفحه 118-130

ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ امیر طوق زرین؛ علی نخزری مقدم؛ زینب اورسجی؛ معصومه نعیمی


13. بررسی سبز شدن گیاهچه های لوبیا سبز و ذرت تحت تاثیر عمق کاشت با استفاده از مدل پروبیت

صفحه 140-149

بهنام بهتری؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ محمدرضا شکیبا


14. بررسی عملکرد دانه و برخی صفات وابسته در هیبرید‌های رایج و جدید ذرت (Zea mays L.) در کشور

صفحه 150-166

مریم رحیمی جهانگیرلو؛ جعفر کامبوزیا؛ سعید صوفی زاده؛ اسکندر زند؛ مرتضی رضایی


15. بررسی خصوصیات رشد، عملکرد و غلظت عناصر نخود تحت تاثیر ترکیبات مختلف کودی

صفحه 167-177

لیلا جهانبان؛ ابراهیم پناه پور؛ علی غلامی؛ محمدرضا داوری؛ امید لطفی فر


21. مطالعه روش‌های مدیریت شیمیایی و اکولوژیکی علف‌های هرز سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)

صفحه 234-243

افشار آزادبخت؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ اکبر قویدل


23. بررسی تأثیر کم‌آبی و پرایمینگ فیزیکی بذر بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.)

صفحه 256-266

فرهاد فرح وش؛ رضا صیامی؛ بهرام میرشکاری؛ ورهرام رشیدی؛ علیرضا تاری‌نژاد