دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 1-253 
7. بررسی پوشش مالچ مصنوعی جهت افزایش کارایی مصرف آب گوجه‌فرنگی با استفاده از نرم‌افزار AquaCrop

صفحه 71-85

راضیه اسکندری پور؛ افشین خورسند؛ وحید رضا وردی نژاد؛ کامران زینالزاده؛ امیر نورجو


8. تخمین برخی پارامترهای مهم مورد استفاده در پیش بینی رشد گندم

صفحه 86-99

علی راحمی کاریزکی؛ عباس بیابانی؛ نبی خلیلی اقدم


16. تاثیر زمان مصرف علف‌کش‌های دو منظوره و اختلاط علف‌کش‌ها بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد گندم

صفحه 192-209

ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ عبدالفرید عبادتی؛ زینب اورسجی؛ علی راحمی کاریزکی