دوره و شماره: دوره 13، شماره 44، اردیبهشت 1400، صفحه 1-127 
1. اثر محلول پاشی سولفات آهن و سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در منطقه مرودشت

صفحه 1-12

علی اکبر فلاح؛ غلام رضا معاف پوریان؛ سعید تدین؛ فرشید دهقانی؛ احمد زارع


4. تاثیر کاربرد نیتروکسین و سطوح آبیاری بر صفات کمی و کیفی ارقام کلزا

صفحه 43-57

محمدرضا صفری؛ ابوالفضل فرجی؛ محمدرضا داداشی؛ محمد آرمین


5. بررسی فیتوشیمیایی گیاه دارویی آویشن شیرازیZataria multiflora Boiss) ) در شرایط اکولوژیکی متفاوت

صفحه 58-75

اردلان علیزاده؛ احمد نیک زاد؛ شهرام شرف زاده؛ بهرام امیری؛ فرود بذر افشان


9. تأثیر نوع پایه، الگوی رشد میوه‌ها و تراکم سلولی پوست در بروز عارضه ترکیدگی قبل از برداشت مرکبات

صفحه 116-127

مهرناز علیخانی؛ بابک باباخانی؛ بهروز گلعین؛ محمود اسدی؛ پروانه راهداری