نویسنده = مسلم درستکار
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر روی و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط آبیاری معمول و کم آبیاری

دوره 6، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 55-68

مجتبی قلعه نوی؛ غلامرضا معاف پوریان؛ مسلم درستکار


2. تاثیر تلفیق کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و شاخص‌های رشدی گندم

دوره 5، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 36-48

اسحاق حجتی پور؛ برمک جعفری حقیقی؛ مسلم درستکار