نویسنده = مستانه شریفی
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر آللوپاتیک عصاره اندام های ارقام گندم (Triticum aestivum) روی مولفه های جوانه زنی و رشد چاودار (Secale cereal. L)

دوره 7، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 264-276

محمد نگهداری؛ روح اله حسینی منفرد؛ مریم صفرپورشورباخلو؛ مستانه شریفی؛ سولماز پایدار؛ ندا کریمی


3. تأثیر آرایش کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند در مناطق سردسیر استان فارس

دوره 5، شماره 13، تابستان 1392، صفحه 15-26

غلامرضا اشرف منصوری؛ مستانه شریفی